Nařízení o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území ČR

Dne 23.6.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 143/2015 Sb. nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nařízení vydané podle § 2b odst. 2 zákona o zemědělství v podrobnostech upravuje náležitosti průvodního dokladu při přepravě vinařských produktů, která se uskutečňuje výlučně na území České republiky, a jeho použitelnost.

Navazuje přitom na přímo použitelná evropská nařízení č. 436/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, a č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. První z uvedených evropských nařízení totiž svým čl. 24 odst. 5 umožňuje členským státům v případech, kdy jde o přepravu vinařských produktů uskutečňovanou výhradně na jejich území, uznávat zjednodušené průvodní doklady.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu