Nařízení o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců

Dne 14. 2. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 36/2019 Sb. nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Nařízení bylo zpracováno v souvislosti se změnou právní úpravy na zákonné úrovni, jež do služebního zákona přinesla jeho novela publikovaná v totožné částce Sbírky zákonů pod č. 35/2019 Sb. Nově upravuje příslušná hodnoticí kritéria služebního hodnocení státních zaměstnanců, podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení, klasifikaci plnění hodnocených oblastí, a podrobnosti jednak k závěrům služebního hodnocení, ale také k výši osobního příplatku.

Obecným cílem přitom bylo, dle Ministerstva vnitra, jež návrh tohoto nařízení pro vládu připravilo, blíže rozpracovat jednotná a závazná pravidla pro služební hodnocení a vazbu mezi výsledky služebního hodnocení a výší osobního příplatku. To bylo potřebné pro bezproblémovou aplikaci zákona o státní službě ve znění po aktuální, výše uvedené novelizaci.

Vedle novely nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců se novým nařízením rovněž zrušuje nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance.

Své účinnosti nové nařízení nabývá dnem 1. 3. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze