Nařízení o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády č. 470/2022 Sb. o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Obnovitelné zdroje energie
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím k provedení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, nově upravuje společná pravidla pro zpětnou výplatu podpory elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu, postup pro určení výše podpory elektřiny, udržovací podpory elektřiny, podpory tepla, udržovací podpory tepla a podpory biometanu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsob její zpětné výplaty za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni účinnosti cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného v návaznosti na zveřejnění rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem Evropské unie, způsob zpětné výplaty přechodné transformační podpory tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni publikace rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory v Úředním věstníku, postup pro určení výše podpory elektřiny, udržovací podpory elektřiny, podpory tepla, udržovací podpory tepla a podpory biometanu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsob její zpětné výplaty za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni účinnosti cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného v případě oznámení podpory podle nařízení Komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a nakonec pravidla pro zpětnou výplatu platby na podporu elektřiny za množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové do dne předcházejícího dni publikace rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti nezahrnutí elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy do množství elektřiny, za kterou se hradí platby na podporu elektřiny, v Úředním věstníku. 

Nahrazuje jím přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie. To bylo s účinností nového nařízení zrušeno.

Důvodová zpráva vysvětluje, že pokud by k přijetí dané právní úpravy nedošlo, nebylo by možné výši podpor a zpětnou výplatu podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie stanovit.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články