Nařízení o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou

Dne 29. 6. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 257/2021 Sb. nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Tornádo, finanční pomoc
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v intencích zákona o Státním fondu podpory investic upravuje podmínky použití těchto peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého nedávným tornádem, když v podrobnostech vymezuje podmínky pro poskytnutí podpory, náležitosti žádosti o podporu, výši poskytnuté podpory, zálohovou dotaci, způsob čerpání podpory, podmínky splácení úvěru, úrokovou sazbu či podmínky pro použití podpory a oprávnění fondu. Nařízení své účinnosti nabylo dnem 30. 6. 2021.

Dne 7. 7. 2021 pak bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 262/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021. Po kritice, jež se na původní podobu příslušné právní úpravy snesla, vláda přistoupila ke změnám některých podmínek, které realizovala právě uvedeným novelizačním nařízením. Ministerstvo pro místní rozvoj, jež pro vládu návrh této novely připravilo, uvádí, že tak učinilo na základě aktuální potřeby odstranění výkladové nejasnosti novelizovaného nařízení. Jeho změny vstoupily v účinnost dnem 8. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu