Nařízení o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Dne 30. 6. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 306/2020 Sb. nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Bylo vydáno k provedení zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, přičemž je projevem transpozice evropské směrnice 2018/958 o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání. 

V podrobnostech upravuje pravidla pro provádění posouzení přiměřenosti před zavedením nových nebo změnou stávajících právních předpisů omezujících přístup k regulovaným činnostem nebo jejich výkon a pro předávání získaných údajů Evropské komisi.

Vztahuje se na návrhy právních předpisů, které omezují přístup k regulovaným činnostem nebo jejich výkon, případně jeden ze způsobů jejich výkonu, včetně používání chráněných profesních označení a odborných činností povolených pod takovým označením nebo které takové právní předpisy mění. Naopak se nevztahuje na návrhy právních předpisů, které zapracovávají konkrétní požadavky týkající se určitého povolání obsažené v samostatném aktu Evropské unie, který členským státům neumožňuje rozhodovat o přesném způsobu, jímž mají být tyto požadavky provedeny. Vztahuje se pouze na požadavky, které jsou navrhovány nad rámec požadavků obsažených v samostatném aktu Evropské unie.

Své účinnosti nařízení nabylo dnem 1. 7. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři