Nařízení o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Dne 30. 8. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 221/2019 Sb. nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Jak vysvětluje Ministerstvo průmyslu a obchodu, které pro vládu návrh tohoto nařízení připravilo, přijetí takového nařízení bylo nezbytným předpokladem k zajištění fungování systému investičních pobídek po nabytí účinnosti novely zákona o investičních pobídkách publikované ve Sbírce zákonů pod č. 210/2019 Sb. Obecně jím mají být stanoveny další bližší parametry investic, jež je možné podpořit investiční pobídkou.

V podrobnostech proto vymezuje typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku, typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci, další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí, vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku, minimální hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst pro strategickou investiční akci, a nakonec maximální výši hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci.

Své účinnosti nařízení nabylo shodně, jako výše zmíněná novela zákona o investičních pobídkách, tedy dnem 6. 9. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články