Nařízení o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost

Dne 2. 7. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 255/2021 Sb. nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v intencích některých ustanovení zákona č. 14/2021 Sb. v podrobnostech upravuje programy střelecké přípravy a jejich organizaci a obsah, kurzy pro programy střelecké přípravy, podmínky účasti na programu střelecké přípravy a způsob prokázání jejich splnění, podmínky, za nichž jsou účastník programu střelecké přípravy a zbraň, se kterou se programu střelecké přípravy účastní, součástí stanovené zálohy státu, podmínky pro získání aprobace v systému střelecké přípravy a způsob prokázání jejich splnění, podmínky, za nichž může ozbrojený bezpečnostní sbor, Vojenská policie nebo obec vydat potvrzení pro potřeby vydání aprobace v systému střelecké přípravy svému příslušníkovi nebo strážníkovi obecní policie, podmínky a způsob převodu střeliva držiteli aprobace v systému střelecké přípravy, podmínky přenechání střelné zbraně v rámci systému střelecké přípravy, požadavky na způsobilost akreditované osoby zajišťovat kurz v rámci programu střelecké přípravy, podobu a rozsah dokumentace vyhotovované akreditovanou osobou v souvislosti s její činností, zvláštní opatření k zabezpečení údajů o zbraních, a nakonec vzory předepsaných formulářů.

Jde o prováděcí předpis k zákonu o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky publikovaný ve Sbírce zákonů na začátku tohoto roku a účinný od konce jeho ledna. Zákonodárce vysvětluje, že jeho cílem bylo prostřednictvím zákona zejména znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů, a také zajistit vznik a existenci systému střelecké přípravy tak, aby taková právní úprava byla využitelná pro potřeby různorodých systémů přípravy obyvatelstva k obraně státu nebo ke zvládání mimořádných situací, případně ke zvyšování schopností a dovedností pro účely reakce na jiné rizikové situace ve sféře vnitřní bezpečnosti. V důvodové zprávě dále zmiňuje rovněž možnost adekvátně reflektovat možné potřeby státu, pokud jde o nakládání se zbraněmi a některými dalšími obdobnými předměty v krizových situacích, ale i aspekty další. 

Své účinnosti nařízení nabylo, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 17. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu