Menu

Změny v legislativě

Nařízení o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar07.08.2018
Mgr. Martin Glogar07.08.2018

Dne 26. 7. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 147/2018 Sb. nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Bylo vydáno jednak dle § 2b odst. 2 zákona o zemědělství a § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, jednak v návaznosti na řadu přímo použitelných nařízení Evropské unie. Z těch lze jmenovat kupříkladu nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení 2016/114, kterým se doplňuje nařízení č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, prováděcí nařízení 2016/1150, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, či nařízení 2018/273, kterým se doplňuje nařízení č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací.

Podrobně jsou zde upraveny náležitosti žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic a podmínky pro poskytnutí této podpory. Podporu lze přitom poskytnout na opatření pojmenovaná změna odrůdové skladby vinice, přesun vinice do svahu a technika zlepšující obhospodařování vinic. Nařízení se dále zaobírá podrobnostmi žádosti o podporu na investice podle předpisu Evropské unie, výší podpory, její výplatou, podmínkami pro zachování podpory, snížením podpory, jejím neposkytnutím, ale i dalšími souvisejícími aspekty.

Nařízení své účinnosti nabylo dnem 1. 8. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři