Nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 463/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
energie senát ochrana zákazníka
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jej vydala k provedení § 19d odst. 1 a 4 a § 19f odst. 8 energetického zákona, když jím v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem stanovuje rozsah dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní, rozsah dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní, a další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní. 

Stanovuje jím rovněž způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu, období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí, termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a další pravidla pro žádání o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu, a nakonec pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.

Důvodová zpráva vysvětluje, že ztrátami v distribuční soustavě je přitom třeba rozumět úbytek elektřiny a plynu způsobený jak z technických důvodů, tedy v důsledku fyzikálních vlastností elektřiny a plynu jako například vznik tepelné energie v důsledku průchodu elektřiny vodiči nebo netěsnosti v plynovodním potrubí, tak i z dalších důvodů, jakými jsou například nezjištěné neoprávněné odběry, nepřesnosti měření v soustavě podle technických vlastností měřících zařízení a podobně. Jedná se tak o množství elektřiny či plynu, které je do distribuční soustavy dodáno nad rámec množství elektřiny nebo plynu, jež je odebráno z distribuční soustavy ze strany zákazníků, resp. účastníků trhu s elektřinou a plynem.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články