Nařízení o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu

Dne 21. 6. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 123/2018 Sb. nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Nařízení vydané v intencích školského zákona pro dané typy škol v podrobnostech upravuje maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu, maximální počty hodin výuky v dalších formách vzdělávání, maximální počty hodin výuky ve třídách nebo školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláštní pravidla pro stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě víceoborové třídy, a nakonec maximální počty hodin výuky v případě individuálního vzdělávání a vzdělávání podle § 38 školského zákona. Dané maximální počty jsou odvozovány od počtu žáků ve třídě, respektive v ročníku v případě konzervatoří.

Své účinnosti vyhláška nabývá se začátkem školního roku, tedy dnem 1. 9. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze