Nařízení o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů

Dne 27. 6. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 148/2019 Sb. nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v intencích zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu nově upravuje bližší podmínky poskytování dotací na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů původem z České republiky a jejich uvádění na trh chovatelem včel evidovaným podle plemenářského zákona.

Činí tak v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie, konkrétně na evropské nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, evropské nařízení 2015/1366, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství, a prováděcí nařízení 2015/1368, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství.

Ministerstvo zemědělství, jež návrh nového předpisu pro vládu připravilo, stručně vysvětluje, že tak učinilo s cílem plynule pokračovat v podpoře včelařství i v novém programovacím období Českého včelařského programu pro roky 2020 – 2022 kofinancovaného z prostředků Evropské unie.

Nařízením se rovněž zrušuje nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Zrušuje se ovšem až s účinností od 1. 8. 2022, a to včetně svých novel.

Nové nařízení své účinnosti nabylo, s výjimkou výše zmíněného zrušovacího ustanovení, dnem 1. 7. 2019.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři