Nařízení o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví

Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví). Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 140/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydáno v intencích zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice upravuje podmínky provádění opatření agrolesnictví. 

Zmíněnými evropskými předpisy jsou přitom evropská nařízení 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), nařízení 2021/2116 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a prováděcí nařízení 2022/1173, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.

Ministerstvo zemědělství, které pro vládu návrh tohoto nařízení připravilo, přibližuje, že primárním cílem bylo stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro opatření agrolesnictví tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat. Opatření agrolesnictví jsou přitom zaměřena na pěstování dřevin v kombinaci se zemědělskými plodinami nebo pasením hospodářských zvířat na stejném pozemku. Jde tak o způsob hospodaření, který má přispívat k diverzifikaci zemědělské produkce a zároveň plnit řadu ekosystémových služeb. Pohlcováním CO2 v agrolesnických systémech má být podpořeno snižování emisí, agrolesnické systémy mají rovněž přispívat ke stabilizaci a zvýšení biodiverzity.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články