Nařízení o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 53/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v intencích zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice nově upravuje podmínky provádění opatření v odvětví včelařství. Navazuje přitom na přímo použitelné evropské předpisy, a sice na nařízení 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky a financovány Evropským zemědělským záručním fondem a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova, a nařízení v přenesené pravomoci 2022/126, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu.

Ministerstvo zemědělství, které pro vládu návrh tohoto nařízení připravilo, stručně osvětluje, že bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky (SZP) 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím Strategického plánu SZP, přičemž nařízení stanovuje bližší podmínky poskytování dotací pro sektor včelařství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tuto finanční podporu poskytovat.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články