Nařízení o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 349/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Lex Dukovany
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydáno podle § 3 odst. 7 a § 4 odst. 11 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, nově upravuje obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení, stejně tak jako obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci, jež se s účinností nového nařízení zrušuje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež pro vládu návrh nového nařízení připravilo, potřebu jeho přijetí zdůvodňuje jednak posunem zmocňovacího ustanovení v zákoně o hospodaření energií, jednak snahou zohlednit v předmětné právní úpravě zkušenosti a poznatky z dosavadní aplikační praxe nahrazovaného nařízení.

Důvodová zpráva poté upřesňuje, že zmíněný posun zmocnění způsobila novela publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 3/2020 Sb., kdy v rámci úprav znění § 4 zákona o hospodaření energií došlo k vložení dvou odstavců před odstavec s tímto ustanovením. Pokud jde pak o uvedené zohlednění praktických zkušeností a poznatků z aplikace dosavadního nařízení, nová právní úprava byla přijata s cílem, oproti té stávající, zejména zpřesnit nároky na obsah státní energetické koncepce a definice podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy o jejím uplatňování a zvýšit jejich srozumitelnost, sladit soubor ukazatelů státní energetické koncepce s reálnou dostupností údajů pro jejich určení a sledování, zjednodušit požadavky na obsah územní energetické koncepce v oblasti energetického modelování o části se sporným přínosem, a nakonec zlepšit logiku a zvýšit přehlednost požadavků na obsah územní energetické koncepce.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články