Nařízení o úpravě náhrad poskytovaných vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů

Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabyla dvě nařízení upravující náhrady poskytované jednak vojákům, jednak příslušníkům bezpečnostních sborů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Jde konkrétně o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým), jež bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 135/2023 Sb., jednak o nařízení vlády č. 136/2023 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

První z nich, vydané podle zákona o vojácích z povolání, bylo, dle Ministerstva obrany, jež pro vládu jeho návrh připravilo, přijato v souvislosti s mimořádnou valorizací důchodů v roce 2023, když jím má být sledováno zvýšení průměrných výdělků poškozených a pozůstalých, které jsou rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti a neschopnosti výkonu služby příslušející podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně má jít, jak vysvětluje důvodová zpráva, o zvýšení průměrného výdělku před vznikem škody o 2,3 % + 400 Kč, tj. o stejnou výši, o kterou byla na základě zákona č. 71/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, od 1. 6. 2023 zvýšena procentní výměra důchodů.

Obdobné platí rovněž o okolnostech přijetí druhého z uvedených nařízení vydaného v intencích zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Jak uvádí důvodová zpráva, k valorizaci průměrného služebního příjmu pro účely odškodňování služebních úrazů a nemocí z povolání dochází zpravidla se stejnou časovou účinností jako k valorizaci důchodů. Vzhledem k tomu, že od 1. 6. 2023 došlo ke zvýšení důchodů o 2,3 % a 400 Kč, bylo přistoupeno k přijetí tohoto nařízení vlády zvyšujícího průměrný služební příjem pro výpočet náhrad ve shodné výši.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články