Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

Dne 31. 5. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována tři nařízení vlády přinášející úpravu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, respektive na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Peníze, finance, peněžitá pomoc
Foto: Shutterstock

Jde konkrétně o nařízení vlády č. 138/2022 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady), o nařízení vlády č. 139/2022 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým), a nakonec o nařízení vlády č. 140/2022 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.  

Ministerstva práce a sociálních věcí, obrany a vnitra, jež návrhy těchto nařízení pro vládu připravila, stručně přibližují, že byla zpracována v návaznosti na nařízení vlády č. 35/2022 Sb. o druhém zvýšení důchodů v roce 2022. Jde o následování principu určujícího, aby ke zvýšení náhrad docházelo vždy ve stejné výši a ve stejných termínech, jako u procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění. 

Například u prvního z uvedených nařízení Ministerstvo práce a sociálních věcí podrobněji popisuje, že na základě principu výpočtu jím upravených náhrad dochází k tomu, že při každém zvýšení invalidního a pozůstalostního důchodu nebo výdělku poškozeného zaměstnance dochází ke snížení poskytované náhrady. Na rozdíl od ostatních poživatelů invalidních důchodů a pracujících občanů, k reálnému zvýšení pobíraných částek u poškozených a pozůstalých, kteří pobírají náhrady podle pracovněprávních předpisů, může dojít pouze v případě, že je jim na základě nařízení vlády zvýšen průměrný výdělek, do kterého jsou náhrady dopláceny. S účinností od 1. 6. 2022 došlo, podle nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů, ke zvýšení procentní výměry důchodů o 8,2 %. Proto bylo potřeba, aby od stejného data a o uvedené procento byly zvýšeny průměrné výdělky, do kterých jsou předmětné náhrady poškozeným a pozůstalým dopláceny.   

Všechna uvedená nařízení své účinnosti nabyla dnem 1. 6. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články