Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 131/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které pro vládu návrh tohoto nařízení vydaného v intencích § 271u odst. 2 zákoníku práce (ten uvádí, že vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, upraví nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, což se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých) připravilo, stručně přibližuje, že bylo přijato v souvislosti s mimořádnou valorizací důchodů podle zákona č. 71/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Deklarovaným cílem přitom je zvýšit průměrný výdělek před vznikem škody rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých (zvýšený podle předchozích právních předpisů), do kterého je poskytována předmětná náhrada podle zákoníku práce tak, aby se zvýšení projevilo ve fakticky poskytované částce, kterou poškození a pozůstalí budou pobírat. 

Zvýšení uvedeného průměrného výdělku má zohlednit i změny, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, a to tak, že i u zaměstnanců, kteří z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pobírají náhradu za ztrátu na výdělku, nebo pozůstalých, kteří pobírají náhradu nákladů na výživu pozůstalých, má dojít ke zvýšení fakticky pobírané částky.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články