Nařízení o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní

Dne 26. 5. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 203/2021 Sb. nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v rámci provedení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva určuje národní kontaktní místo pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní podle zákona o zbraních s technickými specifikacemi pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně stanovenými jiným právním předpisem, a sice vyhláškou č. 162/2021 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně. Jde přitom o projev transpozice evropské prováděcí směrnice 2019/69, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signalizační zbraně podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.

Ministerstvo vnitra, jež pro vládu návrh tohoto nařízení připravilo, stručně upřesňuje, že Národním kontaktním místem České republiky pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní s technickými specifikacemi pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně je podle uvedeného nařízení Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Své účinnosti nařízení nabylo dnem 27. 5. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu