Nařízení o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce

Dne 7. 11. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 361/2017 Sb. nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Kurzarbeit v senátu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydáno podle § 33 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody nově upravuje pracovní odměnu odsouzeného, zařazení odsouzeného do skupiny podle vykonávané práce, časovou a úkolovou složku odměny, odměnu za práci přesčas a příplatky za práci ve svátek, za noční práci a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. To se, s účinností nového nařízení, zrušuje, a to včetně svých novel.

Dle Ministerstva spravedlnosti, zpracovatele návrhu této nové právní úpravy, má být jejím prostřednictvím dosaženo především zvýšení odměn odsouzených za práci tak, aby bylo reálné umořit větší část dluhů odsouzených, než je tomu doposud. Nový předpis má rovněž přinést jednoznačnou úpravu postupu při poskytování základní složky odměny podle plnění norem spotřeby práce či vytvořit další skupiny základní složky odměny pro výkon prací, jež vyžadují vysokoškolské vzdělání magisterského směru.

V souvislosti s tím byla ve shodné částce Sbírky zákonů publikována, a to pod č. 362/2017 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak nařízení, tak vyhláška nabývají své účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články