Nařízení o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Dnem 18. 2. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 29/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Elektronické obchodování, změna DPH
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydáno k provedení § 1820 občanského zákoníku vymezujícího sdělení před uzavřením smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory v podrobnostech upravuje vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele a náležitosti vzorového formuláře pro odstoupení od těchto smluv. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, jež se s účinností nového nařízení zrušuje. 

Jde o jeden z projevů transpozice evropské směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů a její novelizační směrnice 2019/2161, a především o reakci na novelu občanského zákoníku publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 374/2022 Sb., která v návaznosti na zmíněnou evropskou legislativu podstatně měnila právní úpravu ochrany spotřebitele a jež byla připravena s cílem přispět k lepšímu fungování jednotného digitálního trhu spravedlivého jak pro spotřebitele, tak pro podniky, a dále s cílem zvýšit důvěru spotřebitelů tím, že budou jejich práva účinně vymáhána a zároveň budou mít spotřebitelé přístup k prostředkům nápravy, byla-li jejich práva porušena.

Obsahem nařízení jsou tedy základní informace o právu na odstoupení od smlouvy obsažené ve vzorovém poučení o právu na odstoupení, a to včetně pokynů pro jeho vyplnění, a dále samotný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články