Nařízení o zajištění dodávek plynu

Dnem 10. 11. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády o zajištění dodávek plynu. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 333/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Novela vyhlášky o druzích ropy a skladbě ropných produktů
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím intencích zákonného zmocnění uvedeného v § 19d odst. 2 písm. a) a b) energetického zákona ve znění po novele č. 287/2022 Sb. v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s plynem určuje obchodníky s plynem, kterým se stanoví povinnost dodávky plynu zákazníkům na trhu s plynem, stanovuje povinnost nabídky plynu pro určené dodavatele plynu a další obchodníky s plynem pro zajištění dodávek plynu podle energetického zákona a tohoto nařízení vlády, a nakonec stanovuje podmínky, za kterých vzniká určeným dodavatelům plynu povinnost dodávky plynu zákazníkům a obchodníkům s plynem s povinností nabídky plynu povinnost nabídky plynu určeným dodavatelům plynu a dalším obchodníkům s plynem.

Důvodová zpráva popisuje, že hlavní příčinou, proč vláda k vydání tohoto nařízení přistoupila, je skutečnost, že v současné době na trhu s plynem stále existuje část zákazníků, kteří mají obtíže nalézt dodavatele plynu, a to přestože vláda ve svém nařízení č. 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci kategorizovala tyto zákazníky jako zákazníky, pro které se má uplatnit stanovená cena plynu. Ustanovením § 19g odst. 1 energetického zákona je upraveno zajištění dodávek elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu, kdy je stanoveno, že zákazník, který nemá pro období účinnosti nařízení o stanovení cen zajištěnu dodávku elektřiny nebo plynu, může požádat obchodníka s elektřinou nebo plynem, který je dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny nebo plynu, o zajištění dodávek elektřiny nebo plynu, a v takovém případě je takový obchodník s elektřinou nebo plynem povinen sjednat se zákazníkem smlouvu, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, a to za cenu a věcných podmínek stanovených vládou. Podle ustanovení § 19g odst. 2 energetického zákona se nicméně tato povinnost obchodníka s elektřinou nebo plynem sjednat smlouvu nevztahuje na dodávky elektřiny nebo plynu zákazníkům, na které se neuplatní cena stanovená vládou nebo kteří mají roční spotřebu plynu nad 630 MWh.

Proto vláda využila zmocnění definovaného v § 19d odst. 2 písm. a) a b) energetického zákona, jež upravují možnost vlády stanovit nařízením povinnost dodávky plynu pro zákazníky nebo jiné účastníky trhu s plynem za stanovených podmínek a dále uložit povinnost nabídky plynu určeným osobám za stanovených podmínek. Jejím cílem tedy bylo prostřednictvím nařízení nastavit a zajistit pomoc s vysokými cenami plynu také další skupině zákazníků, kteří spadají pod kategorii zákazníků podle nařízení vlády o stanovení cen, nemají pro období účinnosti zastropovaných cen plynu zajištěnou dodávku plynu od jiného dodavatele plynu a současně nemají právo na zajištění dodávky plynu podle § 19g energetického zákona, pokud požádají o dodávku plynu určeného dodavatele plynu.

Nařízení má své platnosti pozbýt uplynutím dne 9. 11. 2023.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články