Nařízení o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace

Dnem 1. 11. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 321/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Konkrétně novelizuje přílohu č. 2 nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, a jeho novelizační nařízení č. 245/2021 Sb.

Pokud jde o změny v prvním z uvedených nařízení, důvodová zpráva popisuje, že maximální počty žádostí, které je možno na zastupitelských úřadech podávat, mají být pravidelně vyhodnocovány a v případě potřeby měněny. V tomto procesu je zohledňován vývoj situace na trhu práce a růst ekonomiky, bezpečnostní rizika a rovněž skutečnost, nakolik byly kvóty nastavené pro uplynulé období na jednotlivých zastupitelských úřadech reálně čerpány. Nastavení kvót je projednáváno se sociálními partnery na půdě Rady hospodářské a sociální dohody. Vyhodnocení aktuálních kvót proběhlo v září 2022, přičemž základem pro vyhodnocení byly nejen poznatky zastupitelských úřadů poskytnuté Ministerstvem zahraničních věcí, ale rovněž zkušenosti zaměstnavatelů zprostředkované zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu. Z vyhodnocení dosavadních praktických zkušeností s využíváním kvót přitom vyplynulo, že není zapotřebí měnit stávající výši kvót pro náběr žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání stanovenou přílohou č. 1 nařízení vlády, když výše kvót odpovídá reálnému zájmu žadatelů o tato víza. Ukázalo se rovněž, že celkovou výši kvót pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty stanovených přílohou č. 2 není třeba měnit, pouze je zapotřebí provést několik dílčích úprav. Novelou tak dochází k navýšení kvót pro náběr žádostí v rámci vládou schváleného programu Program kvalifikovaný zaměstnanec na některých zastupitelských úřadech, na dalších jsou pak kvóty nově stanoveny. Přistupuje k tomu rovněž snížení maximálního počtu žádostí o zaměstnaneckou kartu v rámci vládou schváleného programu Program kvalifikovaný zaměstnanec na zastupitelském úřadu ve Lvově (ze 40 000 na 38 000, tedy o dvě tisícovky). 

Druhé z uvedených nařízení pak bylo novelizováno za účelem prodloužení jeho platnosti o 3 roky, tedy do konce roku 2025. Důvodová zpráva vysvětluje, že zájem zaměstnavatelů o mimořádné pracovní vízum v posledních letech postupně stoupal a počty žádostí se i přes komplikace způsobené pandemií covid-19 navyšovaly. Mimořádné vízum tak plnilo očekávání jak z pohledu cílové skupiny, tak i orgánů státní správy. Zaměstnance chybějící v důsledku pozastavení vízové agendy na Ukrajině sice nahradili váleční uprchlíci, kterým je v České republice udělována dočasná ochrana, avšak pouze zčásti, v řadě profesí vyžadujících praxi či specifickou kvalifikaci se dlouhodobě poptávané pozice obsadit nepodařilo. S blížícím se koncem platností nařízení vlády bylo proto zapotřebí zajistit právní základ pro pokračování náběru žádostí o mimořádná pracovní víza.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články