Nařízení o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku

Dnem 1. 10. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 292/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které pro vládu návrh tohoto nařízení připravilo, stručně vysvětluje, že bylo přijato z důvodu naplnění předpokladů pro zvýšení částek některých dávek pěstounské péče, státních příspěvků a zaopatřovacího příspěvku uvedených v § 58b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

To přitom vymezuje, že vláda může nařízením zvýšit dávky pěstounské péče, částku státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, částku státního příspěvku na výkon pěstounské péče a částky jednorázového a opakujícího se zaopatřovacího příspěvku, pokud došlo od počátku měsíce nabytí účinnosti právní úpravy stanovující platnou výši dávek, státních příspěvků a zaopatřovacích příspěvků k růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnost celkem zjištěného Českým statistickým úřadem alespoň o 5 %. Nařízení tedy nově definuje výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte, příspěvku při převzetí dítěte a zaopatřovacího příspěvku.

Důvodová zpráva dále přibližuje, že v rámci systému péče o ohrožené děti funguje v České republice pěstounská péče, institucionální péče a krizová péče, přičemž v případě pěstounské péče se jedná o model, který je obdobný rodině a běžným domácnostem, včetně skladby jejich výdajů; v případě krizové péče, která má povahu krátkodobých pobytů ohrožených dětí, jsou nejčastěji využívána zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ale také přechodní pěstouni. 

Nová právní úprava reaguje na situaci, kdy v roce 2022 dochází k vysoké inflaci a vysokému růstu spotřebitelských cen, což vnímají domácnosti zejména u cen potravin, energií, ošacení a obuvi a nákladů spojených s bydlením, tedy u základních výdajů domácností. Stejné základní výdaje jako domácnosti přitom mají i pěstouni, kteří se o ohrožené děti starají. Platí, že pěstouni a děti svěřené do náhradní rodinné péče mají dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí nárok na různé druhy dávek, ze kterých výdaje na provoz domácnosti poté hradí. Zákon ve výše uvedeném ustanovení přitom definuje valorizační podmínku, jež byla aktuálně u výše uvedených dávek splněna, a proto došlo k jejich navýšení. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články