Nominační zákon

Dne 20. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 353/2019 Sb. zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon).

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

V podrobnostech upravuje postup při výběru osob, které mají být ze strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, a s tím související způsob zřízení, působnost, pravomoc a některé další otázky související s Výborem pro personální nominace. Nepoužije se přitom na nominační postup v případech, kdy dojde k zavedení režimu překlenovací instituce nebo osoby pro správu aktiv vůči obchodní korporaci s majetkovou účastí státu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

Důvodová zpráva k okolnostem vzniku zákona vysvětluje, že zákonodárce považoval dosavadní právní úpravu výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu za roztříštěnou a dotýkající se příslušné problematiky pouze z dílčích aspektů, tedy za veskrze nedostatečnou. Neměly tak být vytvářeny předpoklady pro jednotnou objektivní personální politiku státu v této oblasti, což u veřejnosti vyvolávalo určité pochybnosti, ať již šlo o zákulisní dohody, politické tlaky, udělování těchto míst politikům jako určité formy odměny za loajalitu či o jevy další.

Proto přichází se zákonem zcela novým, jenž má danou problematiku postihnout komplexně a přitom vycházet z principu transparentního výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu na základě objektivních kritérií a pod veřejnou kontrolou. Má vycházet z pravidel spočívajících zejména v nastavení výběrových řízení do řídících orgánů a nominačního procesu v případě dozorčích orgánů či ve zveřejňovací povinnosti. K větší transparentnosti by měl rovněž přispět institut povinného zdůvodnění odchýlení se od doporučení Výboru pro personální nominace.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 4. 1. 2020.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články