Nová prováděcí vyhláška pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

Dne 7.12.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 325/2015 Sb. vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška byla Ministerstvem financí zpracována v návaznosti na novelu zákona o účetnictví, jež byla ve Sbírce zákonů publikována v září tohoto roku pod č. 221/2015 Sb. a své účinnosti nabude dnem 1.1.2016. Ta má, vedle mnoha dalšího, do jisté míry napravit dosavadní ne zcela utěšený stav stran jednoduchého účetnictví. Tento systém byl sice ze zákona o účetnictví s účinností již od roku 2004 vyňat (stalo se tak zákonem č. 437/2003 Sb.), některým účetním jednotkám však bylo umožněno vést jednoduché účetnictví i nadále s tím, že reálně postupovaly v souladu s již zrušeným právním předpisem. Zákonodárce výše uvedenou novelou zákona reflektoval neutuchající společenskou poptávku po jednoduchém účetnictví, a to zejména ze strany velmi malých účetních jednotek, které nejsou primárně založeny za účelem podnikání a které vykonávají převážně společensky prospěšnou činnost. Takové jednotky většinou nedisponují dostatečnými vlastními kapacitami, které by jim umožňovaly vedení podvojného účetnictví, či by pro ně takové vedení bylo finančně a administrativně náročné. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku u nich navíc vznikla určitá právní nejistota spočívající v tom, zda jak stávající, tak nově vzniklé účetní jednotky výše uvedeného charakteru mohou i nadále pokračovat ve vedení jednoduchého účetnictví, respektive zda mohou nově vzniklé účetní jednotky jednoduché účetnictví začít používat. Výsledkem na tento stav navazujících debat byl konsenzus o znovuzavedení a o výslovné legalizaci jednoduchého účetnictví, a to v případě některých, přesně specifikovaných účetních jednotek při splnění určitých kritérií. Stane se tak s účinností od 1.1.2016, a to na základě již zmíněného novelizačního zákona č. 221/2015 Sb. Zákonem daný rozsah jednoduchého účetnictví má být pro potřeby vykazování finanční situace popsaných účetních jednotek zcela dostačující a naopak na ně nemá klást nepřiměřené finanční a administrativní nároky.

Aktuálně publikovaná vyhláška některá příslušná ustanovení zákona o účetnictví týkající se znovuzavedené plně legální možnosti vést jednoduché účetnictví rozvíjí, když je prováděcím právním předpisem k § 1f odst. 6, § 4 odst. 8 písm. h) a § 13b odst. 6 zákona o účetnictví. Konkrétně je v ní stanoveno obsahové vymezení účetních knih v jednoduchém účetnictví k zajištění sestavení přehledů podle § 13b zákona o účetnictví. V podrobnostech se zaměřuje na peněžní deník, knihu pohledávek a závazků, pomocné knihy ostatních složek majetku, přehledy o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích či metodu přechodu na jednoduché účetnictví.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Dne 19. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2021 Sb. zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu