Novela advokátního tarifu

Dne 21. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 121/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle důvodové zprávy byla tato novela advokátního tarifu, stejně tak jako pod č. 120/2018 Sb. současně publikovaná nová vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady, zpracována v návaznosti na novelu zákona o advokacii publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb., jež s sebou od července tohoto roku přinesla změny v systému státem hrazené právní pomoci. Cílem novely tak je, v návaznosti na onu modifikaci systému, přizpůsobit advokátní tarif tak, aby reflektoval úpravu odměňování advokátů určených Českou advokátní komorou k poskytnutí právní pomoci na náklady státu.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 7. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze