Novela advokátního zkušebního řádu

Dne 4. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 219/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela s sebou přináší změnu v konceptu advokátních zkoušek jakožto zkoušek, jež každoročně složí největší množství osob zapisovaných do seznamu advokátů. Jejich nastavení má tak zásadně ovlivňovat úroveň znalostí a dovedností nových advokátů. Samotný koncept a proces zkoušek doposud zůstával konstantní. To se má s účinností této novely změnit.

Důvodová zpráva totiž poukazuje na nedostatky shledávané u uchazečů, kterým se zkoušku nepodaří složit. Zlepšení dosavadního stavu si slibuje od konceptu, kdy k otestování připravenosti uchazeče na výkon advokacie po praktické stránce, k němuž má samotná advokátní zkouška sloužit především, budou připuštěni pouze takoví uchazeči, kteří prokázali dostatečnou přípravu po stránce teoretické. Z dosavadních zkušeností totiž měla vyplynout potřeba oddělit testování převážně teoretických znalostí, které mají být z hlediska připravenosti na advokátní zkoušku samozřejmostí, od převážně prakticky zaměřené písemné a ústní části advokátní zkoušky. Pravým smyslem advokátní zkoušky nemá být testování, zda je uchazeč pro výkon advokacie dostatečně připraven teoreticky, ale zda je připraven především z praktické stránky. Prostřednictvím právě publikované novely tak má být zajištěno, aby se ke zkoušce hlásili pouze ti uchazeči, kteří teoretickou část přípravy zvládli a jsou tak způsobilí prezentovat své praktické dovednosti.

Advokátní zkoušky se tak mají rozdělit nově na tři části, respektive do stávající struktury advokátní zkoušky má být začleněn navíc písemný test fungující jako jakýsi připouštěcí test k dalším částem zkoušky.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři