Novela autorského zákona

Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 50/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jak vysvětluje důvodová zpráva, účelem této novely je zavést do českého právního řádu úpravu nové, specifické zákonné licence obsahující výjimky z výlučných autorských práv a některých práv souvisejících s právem autorským. Ty spočívají jednak v možnosti zhotovování rozmnoženin autorskoprávně chráněných děl a jiných předmětů ochrany v patřičně upravených formátech přístupných osobám nevidomým, osobám jinak zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení, jednak ve stanovení pravidel umožňujících přeshraniční pohyb uvedených rozmnoženin jak v rámci Evropské unie, tak i vývozem a dovozem do a ze států, které nejsou členy Evropské unie, ale jsou či se stanou smluvními stranami tzv. Marrákešské smlouvy.

Dle zákonodárce mají změny, jež novela přináší, nevidomým osobám, osobám jinak zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení, jimž jejich postižení brání v přístupu k autorským dílům v podobě knih, časopisů, novin, odborných periodik, notových záznamů a jiných podobných písemností, pomoci získat přístup k autorským dílům ve formátech pro ně přizpůsobených.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 15. 2. 2019.

Hodnocení článku
75%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři