Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie

Dne 21.5.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 90/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva hovoří jakožto o hlavním důvodu právě publikované novelizace o upřesnění postupu a osob, které účtují a hradí cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. V roce 2013 byl totiž zákonem č. 310/2013 Sb. novelizován zákon o podporovaných zdrojích energie, jímž došlo k oddělení nákladu na podporu elektřiny do zvláštní regulované ceny elektřiny. Byl jednak nově definován subjekt, který hradí cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, další úprava pak spočívala v tom, že náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřiny z druhotných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla byly vyčleněny z ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny do zvláštní kategorie regulované ceny, konkrétně do ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a Ministerstvo financí se poté obrátili někteří obchodníci s elektřinou, kteří vyjádřili zásadní pochybnost, zda vůbec existuje jejich povinnost vybírat od zákazníků cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu tedy provedlo rozbor příslušných ustanovení a došlo k závěru, že zde určité riziko právní jistoty související s hrazením a účtováním ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny obchodníky s elektřinou od svých zákazníků skutečně existuje. Na základě tohoto zjištění vláda rozhodla, že je potřeba vypracovat novelu, která nepřesnosti v právní úpravě účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny odstraní. Takovou novelou má být ta právě publikovaná.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 21.5.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články