Novela energetického zákona

Dnem 10. 8. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 232/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že cílem této rozsáhlé novely o bezmála čtyřech desítkách změnových bodů je snížit cenu elektřiny a zemního plynu konečným zákazníkům při mimořádných tržních situacích, jimiž se rozumí stav, kdy se podstatná část občanů státu dostává do vážných finančních problémů v důsledku vysoké ceny elektřiny nebo zemního plynu a tento stav není možné, dostatečné nebo vhodné řešit jiným druhem státní pomoci, jakým je například příspěvek na bydlení. Zákonodárce vnímá, že přesně v takové situaci se nacházejí české domácnosti právě nyní.

Novela tak přináší novou právní úpravu například příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a plyn, příspěvku na úhradu nákladů za teplo, či tzv. mimořádného stavu nouze, jímž se rozumí stav krizové úrovně, kdy je pro celé území státu vyhlášen poslední odběrový stupeň podle právního předpisu upravujícího odběrové stupně v plynárenství, ve kterém je ještě plyn dodáván určené skupině zákazníků, a nastalou situaci nelze řešit postupy pro řešení stavu nouze podle § 73. 

Vkládána jsou dále ustanovení upravující omezení nebo přerušení spotřeby, změnu dodávky plynu a vyloučení práva na náhradu škody, náhradu za omezení vlastnického práva, náhradu při mimořádném stavu nouze a náhradu příjmů z poskytování související služby v plynárenství, cenu dodávky plynu při stavu nouze, mimořádném stavu nouze a po jejich ukončení, ale i mnohé další.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články