Novela energetického zákona

Dnem 1. 12. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 365/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde přitom o novelu zavádějící do energetického zákona dlouho diskutovaný odvod z nadměrných příjmů. Zajišťuje adaptaci českého právního řádu na část evropského nařízení 2022/1854 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie. Důvodová zpráva vysvětluje, že byť se jedná o přímo použitelný právní předpis, není přímo použitelné bez vnitrostátní úpravy. Ponechává členským státům široký adaptační prostor jak v otázkách hmotněprávních, tak v otázkách procesních, neboť neřeší, jakým způsobem by byly nadměrné příjmy vybírány; neupravuje ani tak zásadní otázku, jako je uložení povinnosti konkrétním výrobcům strpět odvedení části svých výnosů. 

Zákonodárce tedy přišel s právní úpravou, jež vymezuje pravidla pro stanovení a inkaso povinného peněžitého plnění, pro které je zvoleno označení odvod z nadměrných příjmů. Ten bude spravován po stránce procesní jako daň podle daňového řádu. Jde přitom o nástroj pro regulaci trhu s elektrickou energií, který má celoevropský charakter, byť v dílčích parametrech je umožněno členským státům zohlednit vnitrostátní specifika. Materiálně jde o zákonné nastavení hranice povolených tržních příjmů, kdy nad tuto hranici dochází k odvodu do státního rozpočtu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články