Novela energetického zákona

Dnem 24. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 19/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Obnovitelné zdroje energie
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že hlavním motivem pro zpracování této novely byla snaha přinést řešení bezpečnosti dodávek energie, resp. snaha o snížení závislosti na dovozu paliv z Ruska, přičemž pro dosažení tohoto cíle má být klíčové podpořit výstavbu bezemisních zdrojů (tedy, vedle jádra, také výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny). 

Prostřednictvím novely má být nastaveno legislativní prostředí, které umožní jak fyzickým osobám, tak i osobám právnickým zajistit si energii na pokrytí jejich potřeb, a to energii, která bude cenově dostupná, bude pocházet z národních zdrojů a její výroba bude vyhodnotitelná jako přispívající k dekarbonizaci České republiky i Evropské unie. 

Cílem tedy je snížit administrativní nároky na výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů energie tak, aby to přispělo k realizaci optimálního scénáře jejich rozvoje za účelem náhrady energie z až 2 mld. m3 plynu. Zákonodárci přitom šlo o odstranění bariér na legislativní úrovni a o zefektivnění příslušných procesů na úrovni státní a veřejné správy.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články