Novela exekučního řádu

Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 298/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Paragraf, zákony, právní otázky
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o krátkou novelu o dvou novelizačních bodech. Dle důvodové zprávy jde o reakci na dosavadní stav, kdy byla úprava § 71a exekučního řádu zaobírající se exekucí pozastavením řidičského oprávnění považována za diskriminační ve vztahu ke zletilým dětem povinného, který je z rozhodnutí soudu povinen k jejich výživě. Hranice zletilosti totiž měla bránit možnosti využít tohoto motivačního opatření. I zletilé dítě do 26 let věku, které se studiem soustavně připravuje na své budoucí povolání, může totiž být plně nebo z větší části odkázáno na materiální a finanční zajištění svými rodiči. Pokud si rodič svoji vyživovací povinnost neplnil, bylo tak znevýhodňováno v možnosti přimět povinného rodiče efektivním exekučním nástrojem k plnění své vyživovací povinnosti a k úhradě vzniklého dluhu na výživném.

Zákonodárce vyhodnotil, že neexistuje žádný důvod, proč by hrozba pozastavení řidičského oprávnění povinnému, který neplní svoji vyživovací povinnost, měla být realizována pouze v případech výživného na nezletilé děti a po dosažení jejich zletilosti již nikoliv. Zohlednil, že v době dosažení zletilosti je dítě často na střední škole, přičemž finanční jistota platby výživného může ovlivňovat jeho rozhodování o případném dalším studiu. Novelou by měl být takto popsaný nežádoucí stav narovnán.

Zákon nabyl účinnosti dnem 4. 10. 2017.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články