Novela horního zákona

Dne 31.3.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 89/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Úpravy, jež novela přináší, se týkají především úhrad z dobývacích prostorů a z nerostů vydobytých na výhradních ložiskách. Obecným cílem bylo změnit poměr rozdělení příjmů z úhrad z vydobytých nerostů mezi státní rozpočet České republiky a obce, zjednodušit a zprůhlednit postup při výpočtu, vybírání a vymáhání úhrad, a celkově navýšit příjmy z úhrad z vydobytých nerostů. Počítá se, že změny povedou ke zvýšení příjmů státního rozpočtu při zachování výše příjmů obcí.

V rámci snahy zefektivnit státní statistickou službu redukcí počtu resortních statistických zjišťování a jejich převedením do působnosti resortních právních předpisů dochází k vyřazení statistického výkazu Hor (Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů) z dalšího programu statistického zjišťování a k jeho nahrazení báňsko-technickou evidencí vedenou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

S účinností zákona se rovněž zrušuje vyhláška č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, a to včetně svých novel.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu