Menu

Změny v legislativě

Novela horního zákona

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar06.04.2016
Mgr. Martin Glogar06.04.2016

Dne 31.3.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 89/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Úpravy, jež novela přináší, se týkají především úhrad z dobývacích prostorů a z nerostů vydobytých na výhradních ložiskách. Obecným cílem bylo změnit poměr rozdělení příjmů z úhrad z vydobytých nerostů mezi státní rozpočet České republiky a obce, zjednodušit a zprůhlednit postup při výpočtu, vybírání a vymáhání úhrad, a celkově navýšit příjmy z úhrad z vydobytých nerostů. Počítá se, že změny povedou ke zvýšení příjmů státního rozpočtu při zachování výše příjmů obcí.

V rámci snahy zefektivnit státní statistickou službu redukcí počtu resortních statistických zjišťování a jejich převedením do působnosti resortních právních předpisů dochází k vyřazení statistického výkazu Hor (Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů) z dalšího programu statistického zjišťování a k jeho nahrazení báňsko-technickou evidencí vedenou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

S účinností zákona se rovněž zrušuje vyhláška č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, a to včetně svých novel.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři