Novela horního zákona

Dne 1. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 88/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že iniciačním prvkem pro vznik novely bylo především usnesení vlády z roku 2017, jímž bylo ministru financí, ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Českého báňského úřadu uloženo připravit ve vzájemné součinnosti návrh novely horního zákona zaměřené na tvorbu, správu a použití rezerv na sanace a rekultivace a na vypořádání důlních škod. Zmiňováno je však také usnesení (rovněž z roku 2017), jímž byla schválena Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a uloženy konkrétní úkoly k jejímu naplňování.

Připravena proto byla novela zasahující do úpravy rezerv na sanace a rekultivace a na vypořádání důlních škod, úhrady z vydobytých nerostů, báňsko-technické evidence, zveřejňování informací o chráněných ložiskových územích a o dobývacích prostorech či surovinové politiky. 

Změny tak mají směřovat především ke stanovení nové povinnosti tvorby rezerv na technickou likvidaci dolů a lomů, o kterou byla rozšířena sanace pozemků dotčených těžbou, zveřejněním údajů o dobývacích prostorech a o chráněných ložiskových územích má zase dojít k naplnění požadavku na zlepšení dostupnosti těchto údajů široké veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž tyto údaje budou přístupné v rámci detailního mapového zobrazení a budou propojeny s ostatními údaji vedenými v základním registru.

Vedle horního zákona jsou novelizovány rovněž kompetenční zákon, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákon o základních registrech. Samotný horní zákon je novelizován v půl druhé desítce změnových bodů. 

Právě publikovaný novelizační zákon své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou dvojice ze svých ustanovení, dnem 16. 3. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu