Novela insolvenčního zákona

Dne 7. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 31/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Zákonodárce připravil značně rozsáhlou novelu insolvenčního zákona o čtrnácti desítkách změnových bodů. V důvodové zprávě upřesňuje, že se jí snaží reagovat na dosavadní stav, který neumožňoval významné části dlužníků jejich dluhovou situaci řešit, neboť jejich dluhy narůstající o příslušenství v průběhu času dosáhly takové výše, že je již dlužníci nejsou schopni v plné výši uhradit ani splátkami ze svých příjmů, ani výtěžkem z rozprodeje svého disponibilního majetku. Jde tak o snahu řešit situaci dlužníka běžně označovanou jako "dluhová past".

Zákon své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 6. 2019.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články