Novela katastrální vyhlášky

Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 301/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o krátkou novelu o jediném změnovém bodu. Český úřad zeměměřický a katastrální vysvětluje, že byla přijata na základě aktuální potřeby vyvolané problémy při aplikaci evropského nařízení č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení. Problémy s aplikací nařízení se přitom vyskytovaly při zápisu práv do katastru nemovitostí.

Změna samotná spočívá ve vložení nového ustanovení do § 69 novelizované vyhlášky, když je nově dáno, že nejsou-li v listině vydané za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie (v tomto případě výše zmíněným evropským nařízením), která prokazuje univerzální právní nástupnictví, uvedena práva nebo nemovitosti, kterých se právní nástupnictví týká, protože to neumožňuje právní řád státu, ve kterém byla listina vydána, zapíše katastrální úřad změnu vlastnického nebo jiného věcného práva na základě této listiny a prohlášení právního nástupce s náležitostmi podle § 66 odst. 4 písm. a) až d) a f).

Novelizační vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2020.

Hodnocení článku
75%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři