Novela lesního zákona

Dne 28. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 314/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela byla projednána a přijata především v reakci na rozsáhlou kalamitu, jež zasáhla lesy na velké části území České republiky. Ta byla způsobena zejména dlouhodobým suchem oslabujícím lesní porosty, které pak snadno podléhají napadení hmyzími škůdci. Důvodová zpráva vysvětluje, že snahou zákonodárce bylo prostřednictvím novely vytvořit předpoklady pro efektivnější zpracování současné kalamity v lesích a pro co nejrychlejší a kvalifikované odstranění jejích krátkodobých i dlouhodobých následků.

Co se týče změn, jež novela přináší, jde například o výčet základních povinností odborného lesního hospodáře, jehož činnost hradí stát, o zavedení opatření obecné povahy jako právní formy, jakou mohou orgány státní správy lesů napříště ukládat opatření v případech, kdy má být vydáno konkrétně formulové opatření v zájmu ochrany lesa, jež se však dotýká blíže neurčeného okruhu adresátů, o ustanovení o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence a o jednotné vykazování těchto údajů, o zpřesnění dosavadních příliš obecně nastavených zvláštních podmínek pro udělení licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře, o odstranění terminologických rozporů a s tím související upřesnění postupu orgánů státní správy lesů vyvolaných změnami některých právních předpisů, ale i o celou řadu opatření dalších.

Vedle lesního zákona je novelizován rovněž zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a zákon o myslivosti.

Novela své účinnosti nabyla, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 29. 11. 2019.

Hodnocení článku
33%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři