Novela lesního zákona

Dne 2. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 90/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle důvodové zprávy představuje tato krátká novela o dvou změnových bodech, jež byla poslaneckou iniciativou, snahu o adekvátní reakci na aktuální stav, kdy již od roku 2014 trvají mimořádně suchá období, která mají mimo jiné dopady na zdravotní stav lesních porostů. Sucho spolu s dosud nezaznamenanou gradací podkorního hmyzu, zejména kůrovců, působí obrovské škody na lesích, kterým nelze čelit běžnými prostředky. Za této situace se měla některá ustanovení lesního zákona, jež v běžných podmínkách plní svůj účel, paradoxně stát překážkou pro účinný zásah proti podkornímu hmyzu. Novela má tento stav především vložením nového ustanovení upravujícího odchylná opatření v případech mimořádných situací napravit. Jde o pokus vytvořit maximální prostor pro řešení stávající mimořádné situace.

Konkrétně má novela přinést možnost odchýlit se od běžných pravidel hospodaření zejména ohledně těžeb a zalesňování. Využití tohoto zákonného zmocnění má být přitom výslovně vázáno výlučně na mimořádné situace mající charakter kalamit regionálního nebo celostátního významu.

Generálním cílem novely tedy je zajistit podmínky pro minimalizaci dopadů mimořádných situací v lesích majících charakter kalamity. K tomu má být, díky novele, umožněno přijmout odchylná opatření co se týče rozšíření možnosti užití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa, zákazů při hospodaření v lesích, ochrany lesa ve smyslu umožnit legálně nezasahovat na území, kde jsou již jakékoli zásahy neefektivní, a uvolnit tak kapacity pro zásah na místech, kde je ještě efektivní zásah možný, a nakonec co se týče umožnění výjimek z režimu provádění těžeb.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 2. 4. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články