Novela liniového zákona

Dnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 126/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že liniový zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, při získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, umisťování, povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Ve svém úvodním ustanovení definuje jednotlivé infrastruktury, které mohou těžit především z urychlení jejich majetkoprávní přípravy, umisťování, povolování a povolování jejich užívání, a zároveň vymezuje dvě definice energetické infrastruktury, a to definici energetické infrastruktury dle § 1 odst. 4 věta prvá liniového zákona, a definici vybrané stavby energetické infrastruktury dle § 1 odst. 4 věta druhá liniového zákona.

Vysvětluje, že teplárenská infrastruktura je ve smyslu energetického zákona zahrnuta pouze pod první z uvedených definic (energetická infrastruktura), a to jako soustavy zásobování tepelnou energií, kdežto v rámci druhé z uvedených definic (vybrané stavby energetické infrastruktury) teplárenská infrastruktura doposud vymezena nebyla. Zároveň dosud ani nebyla stavba teplárenské infrastruktury uvedena v příloze liniového zákona, a to proto, aby i zástupce teplárenské infrastruktury mohl těžit z urychlení majetkové přípravy prostřednictvím celého rozsahu úpravy mezitímního rozhodnutí. Ostatní zástupci energetické infrastruktury přitom dle energetického zákona své zástupce jak v definici vybraných staveb energetické infrastruktury, tak v příloze liniového zákona měli.

Zákonodárce si proto kladl za cíl novelou v prvé řadě naplnit rovnost důležitosti a významu jednotlivých energetických oblastí vymezených v energetickém zákoně tím, že v rámci definice vybraných staveb energetické infrastruktury budou zařazeny i teplárenské infrastruktury (tj. rozvodná tepelná zařízení), jelikož v současné době celospolečenských témat týkajících se snižování emisí skleníkových plynů a závislosti na zemním plynu a jeho dovozu z Ruské federace neviděl racionálního důvodu, aby i teplárenská infrastruktura nebyla zařazena do definice vybraných staveb energetické infrastruktury a netěžila tak z urychlujících procesů stanovených liniovým zákonem pro vybrané stavby energetické infrastruktury.

Konkrétním projevem tohoto záměru pak bylo zařazení stavby horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany do Brna přímo do přílohy liniového zákona, díky čemuž bude moci tato stavba plně těžit z urychlení týkajících se majetkoprávní přípravy.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články