Novela Listiny základních práv a svobod

Dne 13. 8. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 295/2021 Sb. ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato krátká novela o jediném změnovém bodu se týká práva bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní, a to za podmínek stanovených zákonem. Jde o ústavní zakotvení práva na obranu i se zbraní, když doposud bylo takové právo vymezeno jen na úrovni zákonné. Vzhledem k významu práva na život zákonodárce považoval symbolické povýšení tohoto práva na úroveň ústavní za správné a žádoucí nejen z hlediska možnosti dovolávat se jej v rámci ústavní stížnosti u Ústavního soudu, ale také v reakci na současné obavy o oblast bezpečnosti. Změna má dát právu každého bojovat o svůj život proti útoku i za užití zbraně ústavní rozměr. Slovy důvodové zprávy má jít o symbolické převedení morální zásady, že zlu, což je i útok na život a zdraví člověka, se nemá ustupovat, ale naopak se vůči němu aktivně bránit, do ústavního pořádku.

Důvodová zpráva dále vysvětluje, že jde o použití zbraně jen jako možné alternativy v rámci práva na obranu, a to vždy v souladu s podmínkami stanovenými zákonem. Zbraní přitom může být vše, čím lze učinit zásah vůči lidskému tělu důraznější, ať již jde o zbraně chladné (nůž, sekera), jejichž držení zpravidla zákon neomezuje, anebo střelné, které jsou naopak právem přísně regulovány. Na těchto zákonných podmínkách regulace právě publikovaná novela ústavního zákona nic nemění.

Novela své účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu