Novela nařízení, jímž se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci

Dnem 20. 4. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 101/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Koronavirus, překážky v plnění a odpovědnost za škodu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato krátká novela o jediném změnovém bodu znamená vypuštění onemocnění COVID-19 ze seznamu nakažlivých lidských onemocnění, jejichž zaviněné šíření je trestné.

Důvodová zpráva pak podrobněji popisuje, že lidské nemoci, jež se pro účely trestního zákoníku považují za nakažlivé lidské nemoci, jejichž zaviněné zavlečení nebo rozšíření či zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření je trestné, jsou dle § 154 trestního zákoníku stanoveny vládním nařízením, jímž je právě novelizované nařízení č. 453/2009 Sb. V roce 2020 došlo k rozšíření tohoto seznamu nakažlivých lidských nemocí o onemocnění COVID-19, a to nařízením vlády č. 75/2020 Sb.

Vysvětluje dále, že onemocnění COVID-19 bylo do přílohy č. 1 nařízení vlády č. 453/2009 Sb. zařazeno v době, kdy o něm bylo velice málo relevantních informací, zejména o jeho zdravotních dopadech a důsledcích pro veřejné zdraví, že v té době nebyla k dispozici ani účinná léčba tohoto onemocnění, ani vhodná preventivní opatření, a že COVID-19 míval závažný průběh zejména u starších osob, což při frekvenci jeho šíření v rámci pandemie znamenalo výrazné zvýšení rizika úmrtí u většího počtu seniorů. 

Ministerstvo zdravotnictví, jež pro vládu návrh tohoto nařízení připravilo, však aktuálně vyhodnotilo, že v současné době veškeré výše uvedené důvody již relevantní nejsou, neboť se již podařilo o tomto onemocnění shromáždit dostatečné množství poznatků a je možné zajistit jeho účinnou léčbu a prevenci závažných život ohrožujících stavů. Důvody pro zařazení této nemoci na zmíněný seznam tak již, dle vlády, pominuly, neboť jednání spočívající v zaviněném šíření tohoto onemocnění již nyní nedosahuje takové úrovně společenské škodlivosti, jaká je dána u zaviněného šíření jiných nemocí v tomto seznamu uvedených.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články