Novela nařízení k provedení zákona o veřejných rejstřících

Dne 29. 1. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 25/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo spravedlnosti změny, jež tato novela o dvojici změnových bodů přináší, primárně odůvodňuje požadavkem evropské směrnice 2004/109/ES, která vyžaduje, aby emitenti, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, zveřejňovali celé své výroční finanční zprávy, a to ve formátu XHTML. Zmiňuje rovněž evropské nařízení 2019/815 a směrnici 2019/1151 o digitalizaci, která vyžaduje, aby všechny listiny a údaje podané při vytvoření společnosti nebo zápisu pobočky do rejstříku byly uloženy ve strojově čitelném formátu umožňujícím vyhledávání nebo jako strukturované údaje. Nové požadavky na formáty mají být však zavedeny obecně, tj. vůči všem zapsaným osobám ve veřejném rejstříku, a to s cílem minimalizovat objem elektronicky nečitelných, a tedy strojově nezpracovatelných dokumentů.

Deklarovaným cílem tedy bylo změnit požadavky na elektronický formát listiny, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, když podle dosavadní úpravy bylo možné podávat předmětné listiny elektronicky pouze ve formátu PDF. To se však do budoucna jevilo jako nevhodné, nevyhovující požadavkům evropského práva a snižující přehlednost veřejného rejstříku a zužitkovatelnost v něm uložených informací.

Nařízení své účinnosti nabylo dnem 1. 2. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři