Novela nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Dnem 20. 5. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 107/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo životního prostředí, které pro vládu návrh této rozsáhlé novely o více než čtyřech desítkách změnových bodů připravilo, přibližuje, že byla zpracována v návaznosti na novelu zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona, jež byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 382/2021 Sb. a své účinnosti částečně nabyla počátkem tohoto roku, částečně pak nabude s počátkem roku následujícího. Tento zákon, a tedy i na něj navazující aktuální nařízení, jsou přitom projevem transpozice evropské směrnice 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (tzv. směrnice RED II) do českého právního řádu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články