Novela nařízení o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší pro osoby v režimu dočasné ochrany

Dnem 1. 11. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 322/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Azyl uprchlíci migrace
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo vnitra, které pro vládu návrh tohoto krátkého novelizačního nařízení o dvojici změnových bodů připravilo, stručně přibližuje, že tak učinilo z důvodu aktuální potřeby zohlednit nárůst výdajů vznikajících v souvislosti s ubytováním ukrajinských uprchlíků v ubytovacích zařízeních poskytujících nouzové ubytování a nouzové přístřeší v souladu se zákonem č. 65/2022 Sb. Dle § 6e tohoto zákona vláda stanoví konkrétní výši paušální náhrady ubytování, která bude provozovateli ubytovacího zařízení vyplacena prostřednictvím kraje na ubytovanou osobu a noc, a to v zákonem stanoveném rozmezí 200 - 350 Kč. Dosavadní výše paušální náhrady ubytování stanovená na částku 200 Kč, respektive 250 Kč na ubytovanou osobu a noc, byla pro většinu provozovatelů ubytovacích zařízení podle zákona č. 65/2022 Sb. již neakceptovatelná, a to zejména z důvodu nárůstu cen energií a již běžící topné sezóny. 

Novelou tedy dochází ke zvýšení paušální náhrady nákladů na ubytování za ubytovanou osobu za 1 noc z 200 Kč na 300 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší a při zajištění nouzového ubytování v zařízení, jehož provozovatelem je územní samosprávný celek nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo při zajištění nouzového ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách, a dále z 250 Kč na 350 Kč při zajištění nouzového ubytování v ostatních případech.

Uvedené změny, stejně tak jako novelizované nařízení, mají pozbýt své platnosti uplynutím března příštího roku.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články