Novela nařízení o nezabavitelných částkách

Dne 2. 4. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 91/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle Ministerstva spravedlnosti, které pro vládu návrh této krátké novely o jediném změnovém bodu připravilo, je jejím cílem optimalizovat částku, která povinnému nebo dlužníkovi zůstane k dispozici po provedení srážek. To je má pak lépe motivovat k dosahování vyššího příjmu, na němž by sekundárně participovali také věřitelé, jejichž pohledávky jsou prostřednictvím srážek uspokojovány.

Nařízení své účinnosti nabývá dnem 1. 6. 2019.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze