Novela nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dne 25. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 241/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo zdravotnictví, které návrh této krátké novely o méně než desítce změnových bodů připravilo, uvádí, že byla zpracována z důvodu nápravy dosavadního stavu správně nereflektujícího možnosti praxe v oblasti ochrany zdraví před účinky hluku. Na základě poznatků z praxe ministerstvo totiž identifikovalo jisté aplikační obtíže pokud jde o vztah novelizovaného nařízení v dosavadním znění a zákona o drahách.

Nařízení své účinnosti nabývá dnem 9. 11. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze