Novela nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 45/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o projev transpozice evropské směrnice 2022/1631, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu a olova v jejich elektrických spojích, a dále směrnice 2022/1632, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v některých zařízeních pro snímkování pomocí magnetické rezonance. 

Důvodová zpráva vysvětluje, že novelizované nařízení upravuje podmínky uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh z hlediska omezení používání některých nebezpečných látek, jakými jsou olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom a další. Hlavní odpovědnost za plnění povinností uložených nařízením přitom nese výrobce (včetně dovozce), od něhož se požaduje prokázání shody, jež má tři prvky, a sice technická dokumentace, prohlášení o shodě a označení standardní značkou CE.

Cílem novely je zavedení dvou výjimek pro používání olova ve zdravotnických prostředcích, a to na přesně stanovenou dobu, neboť v současné době není na trhu žádná bezolovnatá alternativa, která by zaručovala dostatečnou úroveň spolehlivosti. Ve věcné rovině pak má zůstat zachován cíl úpravy na evropské úrovni, tj. zkvalitnění regulace trhu s elektrozařízeními tak, aby byla účinně zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob, ochrana životního prostředí a dalších oprávněných zájmů.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články