Menu

Změny v legislativě

Novela nařízení o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar11.05.2016
Mgr. Martin Glogar11.05.2016

Dne 29.4.2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 136/2016 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí, jež bylo předkladatelem návrhu této novely, je cílem navrhovaných změn v části týkající se nařízení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích sladit tento prováděcí předpis se schválenými změnami v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také s poznatky z praxe. Z té totiž mělo vyplynout, že je pro efektivnější aplikaci uvedeného předpisu žádoucí provést některé úpravy.

Pokud jde o nařízení o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, změny v něm činěné by se měly zasloužit o standardizaci činnost držitelů akreditací, přičemž záměrem bylo zvýšit úroveň ověřování znalostí a dovedností spadajících do obou odborných způsobilostí podle zákona, a tím zvýšit odbornou úroveň osob odborně způsobilých.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.5.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři