Novela nařízení o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Dne 26. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 34/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Cílem této novely o bezmála čtyřech desítkách změnových bodů má být, dle Ministerstva zemědělství, které její návrh zpracovalo, upravit a zjednodušit podmínky při podávání žádostí o poskytnutí dotace na toto opatření v rámci Jednotné žádosti. Díky úpravě postupů při výpočtu dotace a při vyhodnocování porušení podmínek způsobilosti má zase dojít k pozitivnímu posunu stran snížení četné chybovosti, jež byla v rámci dosavadní aplikační praxe při administraci žádostí podaných v předchozích letech zjištěna.

Nařízení nabylo své účinnosti dnem 1. 3. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze