Novela nařízení o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Dne 28.2.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 29/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Klouzavý mandát
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda právě vydaným předpisem novelizuje, vedle svého výše uvedeného nařízení č. 75/2007 Sb., dalších 5 nařízení. Jde konkrétně o nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, a č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám. Dle ministerstva zemědělství jakožto předkladatele návrhu tohoto předpisu je jeho hlavním cílem upravit podmínky pro poskytnutí platby v roce 2014.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.3.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články